Γενικές Πληροφορίες


Η εταιρεία, απασχολώντας δομοστατικούς μηχανικούς με εμπειρία στο χώρο της μελέτης και της οικοδομής από το 1993, εκπονεί υπεύθυνα:

 • Στατικές μελέτες νέων οικοδομών από οπλισμένο σκυρόδεμα, δομικό χάλυβα, φέρουσα τοιχοποιία και δομική ξυλεία
 • Μελέτες Στατικής Επάρκειας υφιστάμενων δομημάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα, δομικό χάλυβα, φέρουσα τοιχοποιία και δομική ξυλεία
 • Μελέτες Στατικής Ενίσχυσης υφιστάμενων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, δομικό χάλυβα, φέρουσα τοιχοποιία και δομική ξυλεία, για τις οποίες προέκυψε στατική ανεπάρκεια
 • Μετρήσεις – Αξιολογήσεις υφιστάμενου σιδηροπλισμού κατόπιν αυτοψίας με τον κατάλληλο εξοπλισμό Ferroscan της HILTI, τον οποίο και διαθέτει
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες
 • Την επίβλεψη οικοδομικών εργασιών
 • Την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σχεδιασμου και κατασκευής σε όλα τα στάδια υλοποίησης των έργων

Το επίπεδο της εταιρείας είναι ικανό να ανταπεξέλθει σε μελέτες υψηλών απαιτήσεων και ειδικών προδιαγραφών, διασφαλίζοντας ένα άρτιο τελικό αποτέλεσμα σε στενή συνεργασία με τον κύριο του έργου.


Η εταιρεία καθιέρωσε, εφαρμόζει και συντηρεί το Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σε συμφωνία με το πρότυπο EN ISO 9001:2015 για το πεδίο εφαρμογής: “Στατικές μελέτες για νέες κατασκευές, Μελέτες στατικής επάρκειας για υφιστάμενες κατασκευές, Μελέτες στατικής ενίσχυσης για στατικά ανεπαρκείς υφιστάμενες κατασκευές”.


Πατήστε για Προσφορά


Νέες Στατικές Μελέτες


Στατικές Μελέτες Νέων Κτιρίων

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΕΑΚ ΚΑΙ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ)

Η εταιρεία μας απαρτίζεται από μία ομάδα έμπειρων αλλά και νέων Πολιτικών Μηχανικών,  οι οποίοι αναλαμβάνουν με υπευθυνότητα την εκπόνηση Στατικών Mελετών:

 • Νέων Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα
 • Μεταλλικών κτιρίων (ελαφριές μεταλλικές κατασκευές & βιομηχανικά – εμπορικά κτίρια)
 • Σύμμικτων κατασκευών (κατασκευές αποτελούμενες από διαφορετικά δομικά υλικά – συνεργασία δομικού χάλυβα και οπλισμένου σκυροδέματος )
 • Κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία
 • Ξύλινων κτιρίων και ξύλινων στεγάστρων

Χρησιμοποιούμε πιστοποιημένα ελληνικά λογισμικά στατικής ανάλυσης (Statics 2021 της εταιρείας Multisoft, ΡΑΦ της εταιρείας ΤΟΛ) σε συνδυασμό με άλλα σχεδιαστικά προγράμματα της εταιρείας ERGOCAD (ActCAD 2022).


Μελέτη Στατικής Επάρκειας


Μελέτες Στατικής Επάρκειας

Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων κτιρίων 

Η Αντισεισμική Τεχνολογία έχει προοδεύσει τα τελευταία χρόνια, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την κατασκευή νέων κτιρίων με υψηλές αντοχές στα φυσικά φαινόμενα και με γνώμονα πάντα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ωστόσο, μεγάλο μέρος των υφιστάμενων κατασκευών έχει υλοποιηθεί σε εποχές που οι γνώσεις σχετικά με την αντισεισμική τεχνολογία ήταν περιορισμένες. Ως αποτέλεσμα, μεγάλο ποσοστό των κατασκευών αυτών δεν πληροί τα κριτήρια αντισεισμικής συμπεριφοράς και είναι ευάλωτες με κυριότερη παθολογία τη μικρή αντοχή σε σεισμικές δράσεις, τη μειωμένη ακαμψία ή πλαστιμότητα και την παρουσία μηχανισμού μαλακού ορόφου – πιλοτή.

Η μελέτη στατικής επάρκειας και η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφισταμένων κτιρίων όσον αφορά την αντοχή σε εξωτερικές δράσεις σχεδιασμού, είναι μια ποσοτική διαδικασία για τον έλεγχο της στατικότητας ενός υφιστάμενου φορέα σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Ως εκ τούτου, με τη μελέτη στατικής επάρκειας προκύπτει συμπέρασμα για το κατά πόσον ένα υφιστάμενο κτίριο, με ή χωρίς βλάβη, θα ικανοποιεί τα απαιτούμενα κριτήρια που τίθενται από τους αντίστοιχους κανονισμούς.

Ο στατικός έλεγχος εξετάζει τη συμπεριφορά του φορέα στην απαιτούμενη οριακή κατάσταση αντοχής ανάλογα τη χρήση του, που αντιστοιχεί στο συνδυασμό διαφόρων κρίσιμων εξωτερικών δράσεων.

Για τη μελέτη στατικής επάρκειας υφιστάμενων κτιρίων και ανάλογα το δομικό υλικό εφαρμόζονται οι κανονισμοί του ΚΑΝ.ΕΠΕ & του Ευρωκώδικα 8, παρ.3.

Συγκεκριμένα για τα κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα, το κυρίαρχο υλικό κατασκευής στην Ελλάδα, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Οι πληροφορίες για τα δεδομένα της μελέτης στατικής επάρκειας συλλέγονται κυρίως από τις επιτόπου μετρήσεις όπως περιγράφονται στον έλεγχο ποιότητας υλικών.

Τα στοιχεία που συλλέγονται διασταυρώνονται και από διαφορετικές πηγές με στόχο την ελαχιστοποίηση των αβεβαιοτήτων.

Η προσομοίωση σχεδιασμού είναι μια διαδικασία η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον προσδιορισμό της ποσότητας και της διάταξης του οπλισμού, τόσο του διαμήκους όσο και του εγκάρσιου, και όλων των στοιχείων που συμμετέχουν στην κατακόρυφη και πλευρική αντοχή του κτιρίου. Ο σχεδιασμός πραγματοποιείται με βάση τα κανονιστικά κείμενα λαμβάνοντας υπόψη και τη συνήθη πρακτική κατά το χρόνο κατασκευής.

Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8, παρ. 3 η μελέτη στατικής επάρκειας και η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του υπό εξέταση κτιρίου έχει ως στόχο την απόφαση για επέμβαση στο φορέα και το σχεδιασμό της στρατηγικής στατικής ενίσχυσης του φορέα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέγονται, στήνεται ένα προσομοίωμα – μοντέλο του φορέα στο κατάλληλο στατικό λογισμικό, στο οποίο προσδιορίζονται τα εντατικά μεγέθη όλων των δομικών στοιχείων, καταλήγοντας στον κρίσιμο συνδυασμό σεισμικής φόρτισης που προκύπτει ανάλογα με τον Αντισεισμικό Κανονισμό που εφαρμόζεται και τις αντίστοιχες παραδοχές.

Για φορείς από διαφορετικό δομικό υλικό (δομικό χάλυβα, ξυλεία, φέρουσα τοιχοποιία) εξετάζεται ξεχωριστά η κάθε περίπτωση και ακολουθούνται οι αντίστοιχες κανονιστικές διατάξεις ώστε να εξασφαλιστεί το άρτιο και ακριβέστερο αποτέλεσμα.

Τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται είναι το πρόγραμμα STATICS 2021 της εταιρείας MULTISOFT και το ΡΑΦ της εταιρείας ΤΟΛ, από τα πιο αξιόπιστα στην ελληνική αγορά.Μελέτη Ενίσχυσης & Αποκατάστασης


Μελέτες στατικής ενίσχυσης και στρατηγικών επεμβάσεων κατασκευών

Η Αντισεισμική Τεχνολογία έχει προοδεύσει τα τελευταία χρόνια, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την κατασκευή νέων κτιρίων με υψηλές αντοχές στα φυσικά φαινόμενα και με γνώμονα πάντα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ωστόσο, μεγάλο μέρος των υφιστάμενων κατασκευών έχει υλοποιηθεί σε εποχές που οι γνώσεις σχετικά με την αντισεισμική τεχνολογία ήταν περιορισμένες. Ως αποτέλεσμα, μεγάλο ποσοστό των κατασκευών αυτών δεν πληροί τα κριτήρια αντισεισμικής συμπεριφοράς και είναι ευάλωτες με κυριότερη παθολογία τη μικρή αντοχή σε σεισμικές δράσεις, τη μειωμένη ακαμψία ή πλαστιμότητα και την παρουσία μηχανισμού μαλακού ορόφου – πιλοτή.

Επιπλέον, τυχόν παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια, όπως προσθήκες ορόφων, αλλαγές χρήσης, αλλαγές γεωμετρίας κ.α., απαιτούν το στατικό έλεγχο του φορέα.

Κατά τη μελέτη αποτίμησης που προηγείται της μελέτης ενίσχυσης, προκύπτει συμπέρασμα για την συμπεριφορά του υφιστάμενου φορέα στις δράσεις σχεδιασμού (σεισμός, άνεμος, χιόνι, κ.α.). Στην περίπτωση που η συμπεριφορά του φορέα κρίνεται ανεπαρκής βάσει των ισχύοντων κανονισμών και διατάξεων, εκπονείται μελέτη στατικής ενίσχυσης με στόχο την αποκατάσταση του φορέα και την ενδυνάμωσή του για την ασφαλή λειτουργία του.

Οι στρατηγικές των επεμβάσεων και η μελέτη στατικής ενίσχυσης προκύπτουν βάσει του Ευρωκώδικα 8 και του ΚΑΝ.ΕΠΕ.


Ενδεικτικά εφαρμόζονται:

-εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite)

-μανδύες

-ανθρακοελάσματα

-κλωβοί

-εμφάτνωση πλαισίων


Η ΕταιρείαΗ ΝΒ Στατική στεγάζεται στη Βάρη και αναλαμβάνει στατικές μελέτες έργων σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Απαρτίζεται από μία ομάδα έμπειρων πολιτικών δομοστατικών μηχανικών, η οποία, έχοντας ως βασικό γνώμονα τη συνεργασία με τον κύριο του έργου και συνδυάζοντας την άριστη κατάρτιση σε θέματα στατικής μελέτης, ανταπεξέρχεται στο ευρύ φάσμα των αναγκών των στατικών μελετών. 

Μάλιστα, σε συνεργασία με το τμήμα αρχιτεκτονικών μελετών της εταιρείας, επιτυγχάνεται άρτιο και ολοκληρωμένο αποτέλεσμα από τη σύλληψη του έργου έως την διεκπεραίωσή του.

Βρίσκεται ενεργά στο χώρο της μελέτης και της κατασκευής από το 1993.


Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

ΒΟΥΛΑ ΚΑΓΙΑΝΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΟΥΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΒΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ