Αρχική


Η ΝΒ Στατική αποτελείται από μια ομάδα εξειδικευμένων μηχανικών που αναλαμβάνει :

Τον στατικό έλεγχο , την στατική αποτύπωση των υφιστάμενων κτιρίων και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών χρησιμοποιώντας τα ακριβέστερα μηχανήματα της αγοράς (scanner σιδηρού οπλισμού HILTI, κρουσίμετρο, κλπ).

Χρησιμοποιούμε από τα πιο αξιόπιστα λογισμικά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά (Statics Multisoft, Civiltech, Artpromo)


Προτεραιότητα μας… ο πελάτης μας!


ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ