Προφίλ Εταιρείας

Η ΝΒ Στατική στεγάζεται στη Βάρη και αναλαμβάνει στατικές μελέτες έργων σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Απαρτίζεται από μία ομάδα έμπειρων πολιτικών δομοστατικών μηχανικών, η οποία, έχοντας ως βασικό γνώμονα τη συνεργασία με τον κύριο του έργου και συνδυάζοντας την άριστη κατάρτιση σε θέματα στατικής μελέτης, ανταπεξέρχεται στο ευρύ φάσμα των αναγκών των στατικών μελετών. 

Μάλιστα, σε συνεργασία με το τμήμα αρχιτεκτονικών μελετών της εταιρείας, επιτυγχάνεται άρτιο και ολοκληρωμένο αποτέλεσμα από τη σύλληψη του έργου έως την διεκπεραίωσή του.

Βρίσκεται ενεργά στο χώρο της μελέτης και της κατασκευής από το 1993.