Νέες Στατικές Μελέτες

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΕΑΚ ΚΑΙ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ)

Η εταιρεία μας απαρτίζεται από μία ομάδα έμπειρων αλλά και νέων Πολιτικών Μηχανικών,  οι οποίοι αναλαμβάνουν με υπευθυνότητα την εκπόνηση Στατικών Mελετών:

  • Νέων Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα
  • Μεταλλικών κτιρίων (ελαφριές μεταλλικές κατασκευές & βιομηχανικά – εμπορικά κτίρια)
  • Σύμμικτων κατασκευών (κατασκευές αποτελούμενες από διαφορετικά δομικά υλικά – συνεργασία δομικού χάλυβα και οπλισμένου σκυροδέματος )
  • Κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία
  • Ξύλινων κτιρίων και ξύλινων στεγάστρων

Χρησιμοποιούμε πιστοποιημένα ελληνικά λογισμικά στατικής ανάλυσης (Statics 2021 της εταιρείας Multisoft, ΡΑΦ της εταιρείας ΤΟΛ) σε συνδυασμό με άλλα σχεδιαστικά προγράμματα της εταιρείας ERGOCAD (ActCAD 2022).